LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Vår hantering av personuppgifter

I samband med att du använder LL-Förlagets och MTM:s produkter och tjänster eller är i kontakt med oss i något sammanhang kan du förse oss med personuppgifter. Här lämnas information om hur Myndigheten för tillgängliga medier behandlar personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I Dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.
Läs mer om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Personuppgiftsansvarig

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM är personuppgiftsansvarig.

Integritetspolicy

MTM har tagit fram en integritetspolicy som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, hur vi använder uppgifterna och hur vi länge vi sparar dem. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har.
MTM:s integritetspolicy (öppnas i nytt fönster)

Allmänna handlingar

MTM är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas MTM av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till MTM blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Det gäller exempelvis uppgifter om lån via Legimus.
Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter gällande MTM:s behandling av personuppgifter kontakta MTM:s svarstjänst.

Telefon: 040-653 27 00 
E-post: info@mtm.se