LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Vårt uppdrag

LL-förlaget grundades 1991 som en del av dåvarande LL-stiftelsen. Sedan år 2015 är förlaget en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som sorterar under Kulturdepartementet.

I vår instruktion står det bland annat att myndigheten ska ”ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på den kommersiella marknaden”.

MTM:s uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Läs gärna mer om historiken om lättläst.