LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Målgrupper för lättläst

Vi vet att många människor har svårt att läsa. Enligt den internationella PIAAC-studien från 2013 räknas 40 procent av den vuxna befolkningen inte som goda läsare. 13 procent av dessa har ett stort behov av lättlästa texter.

För vissa läsare fungerar lättläst som en bro vidare mot svårare texter. Andra läser lättläst hela livet. LL-förlaget har fyra prioriterade målgrupper, men det finns många grupper som är i behov av eller kan vara hjälpta av lättlästa texter.

Det gäller personer

  • med intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar (NPF)
  • med dyslexi
  • med demens
  • med afasi
  • som är nya för svenska språket
  • som är döva sedan barndomen
  • som är ovilliga eller ovana läsare.