LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Matcha läsare och bok

Möter du läsare i behov av lättlästa böcker? Arbetar du kanske på skola, bibliotek, inom äldreomsorg eller LSS-verksamhet? Är du läsombud eller frivillig högläsare, eller söker du böcker till en anhörig eller en vän? Här har vi samlat information som du kan ha nytta av.

Att hjälpa läsaren in i litteraturen

Litteraturen kan bekräfta våra erfarenheter eller erbjuda ett spännande äventyr. Den ger oss möjligheten att ta del av andras upplevelser och världar. Det borde alla få upptäcka och uppleva! Du kan hjälpa läsare in i litteraturen genom att vara en läsande förebild. Om du pratar engagerat om vad du läst och upplevt kan det väcka nyfikenhet och förståelse för vad läsning kan ge. Att läsa högt är en annan väg. Högläsningen kan väcka intresset utan att lyssnaren själv behöver välja bok och läsa.

Att väcka läslust

Den som kämpar med sin läsning kan behöva hjälp att hitta läslust, och lättläst är för många en öppning in i böckernas värld. Det gäller att hitta böcker som väcker läsarens intresse och som är på rätt lättlästnivå för läsaren. På så sätt kan både läsmod och läslust stärkas och växa. Presentera gärna många olika böcker. Då kan läsaren välja bort böcker hen inte gillar och istället testa andra.

Hitta rätt bok

Ju bättre du känner en läsare desto lättare är det att tipsa om böcker. Här är några råd om hur du kan gå tillväga för att hjälpa läsaren att hitta rätt bok.

Fånga intresset

Det är lättare och roligare att läsa en bok om något som man redan tycker är kul. Vad är din läsare intresserad av? Vad gillar hen att göra? Kanske finns det en faktabok i ämnet eller en romankaraktär med samma intresse?

Utgå från tidigare upplevelser

Hitta ledtrådar i tidigare upplevelser. Ställ frågor som: Har du läst något du gillar? Vilka tv-serier tycker du om? Har du någon favoritfilm? Vad är speciellt med den? Händer det mycket? Är den romantisk eller rolig? Eller har den intressanta karaktärer?

Utgå från dig själv

Det är lättare att börja prata och väcka läslust om du berättar om en egen läsupplevelse och bjuder in läsaren till den. På så sätt flyttar du fokus från läsaren och samtalet kan bli mer kravlöst.

Hitta rätt lättlästnivå

Genom samtal kan du få en ledtråd om vilken lättlästnivå som är rätt för läsaren. Flyter det på lätt när ni pratar? Förstår ni varandra? Hittar läsaren alla ord? Välj hellre en bok på en för lätt nivå än en som riskerar att vara för svår. Öppna böckerna och visa läsaren hur texten och bilderna ser ut. Tycker hen att det känns som rätt nivå?

Var lyhörd

Det kan vara svårt att tacka nej till en rekommenderad bok, även om det inte känns rätt. Var lyhörd. Vad säger läsarens kroppsspråk och andra små signaler? Verkar hen intresserad av boken? Annars är det nog inte rätt. Lämna gärna läsaren ifred en stund för att tänka och välja i lugn och ro.

Ha koll på böckerna

Hur ser utbudet av lättlästa böcker ut? Besök gärna förlagens webbplatser, sök på lättläst i nätbokhandeln eller fråga på biblioteket. Ju mer du vet om lättläst desto lättare blir det att hitta rätt bok till rätt läsare. Läs mer om förlagen Nypon, Vilja och Hedvig, Hegas och Argasso. 

Var flexibel

Vad och hur vill din läsare läsa? Är det en bok eller kanske hellre en tidning, som den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor, (öppnas i nytt fönster)? På papper eller skärm? Eller funkar det bättre att läsa med öronen? Det finns både lättlästa ljudböcker och talböcker för läsare med lässvårigheter, (mtm.se, öppnas i nytt fönster).