LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Att skriva lättläst

Lättlästa skönlitterära texter ska både vara lätta att läsa, underhålla och väcka känslor. Att skriva lättläst litteratur som väcker läslust kräver förstås en känsla för berättelser och språk. Rytm och flyt är viktigt och ibland behöver du väga ett skrivråd mot ett annat.

Vill du skriva lättlästa faktaböcker? Då kan det även vara intressant att läsa skrivråden för lättläst information (mtm.se, öppnas i nytt fönster). 

Identifiera läsaren

Identifiera först och främst din läsare. Vem ska läsa din text? Tänk på att läsaren kan ha problem att förstå, koncentrera sig, minnas, avkoda texten eller förstå svenska. Fundera också över hur motiverad läsaren är, och vilka krav det ställer på texten.

Innehåll och struktur för lättläst

 • Sätt handlingen i tid och rum. Det gör det lätt för läsaren att förstå var och när berättelsen utspelar sig.

 • De enklaste texterna får gärna vara både konkreta och vardagliga.

 • Använd en rak kronologi. Undvik att hoppa fram och tillbaka i tiden. Håll en röd tråd och undvik bihandlingar.

 • Begränsa antalet karaktärer. Många namn och personer kan göra det svårare för läsaren att hänga med i handlingen.

 • Ha tydliga kapitelrubriker. Det förbereder läsaren på vad texten kommer att handla om.

Språk i lättläst litteratur

 • Skriv kort. Ta bort sådant som är överflödigt, men rensa inte så mycket att det uppstår logiska luckor eller så att språket blir torftigt. Få ord och korta meningar betyder inte alltid att resultatet blir lätt.

 • Använd korta, enkla och vardagliga ord. Vilka ord är enkla för din läsare? Välj dem! Sammansatta ord kan ofta delas upp. Behöver du använda ett svårare ord? Förklara det då direkt, helst på ett smidigt sätt så att betydelsen framgår av sammanhanget. Som ordet sjukersättning i exemplet.

Per får pengar genom sjukersättning.
Han blev skadad i en olycka
och har svårt att röra sig.
Han kan inte jobba mer.

 • Skriv konkret och använd samma ord för samma sak. Skriv till exempel hellre bil än fordon. Att växla mellan olika synonymer kan förvirra läsaren.

 • Skriv enkla meningar med varierad längd. Varva korta meningar med lite längre för bättre flyt i texten, men undvik meningar som är längre än 20 ord.

 • Börja med huvudsatsen. Huvudsatsens verb hjälper läsaren att tolka resten av meningen, så låt gärna meningen börja med huvudsatsen. Skriv: Anna fick en macka eftersom hon var hungrig. Hellre än: Eftersom hon var hungrig fick Anna en macka.

 • Undvik inskjutna bisatser. Inskjutna bisatser belastar minnet onödigt mycket. Skriv: Anna var hungrig, så hon åt en macka. Hellre än: Anna, som var hungrig, åt en macka.

 • Använd bindeord (sambandsord) som men, därför, så och alltså för att förtydliga samband. Det underlättar tolkningen av texten.

 • Undvik negationer där det går. Skriv hur det är istället för hur det inte är. Ett onödigt inte gör texten onödigt svår. Skriv: Det är tråkigt att vänta. Hellre än: Det är inte roligt att vänta.

 • Undvik metaforer, ordspråk och idiomatiska uttryck. Bildspråk kan kräva förförståelse för att inte tolkas bokstavligt. Exempel: Han har gröna fingrar, springa på toa, här ligger en hund begraven. Konkreta liknelser är lättare att tolka: kall som is.

 • Testa texten. Låt gärna någon annan läsa texten och ge dig feedback, helst någon i målgruppen. Läs gärna texten högt, på så sätt hittar du ofta ställen där texten inte flyter på bra.

  Vill du lära dig mer om att skriva lättläst? Skriv lättläst av Moa Candil och Bengt Fredrikson är en handbok för dig som vill skriva begripligt.