Att skriva lättläst

Alla ska ha möjlighet att läsa böcker på sina villkor och för många är det lättare att läsa och förstå om texterna är skrivna på lättläst. Men hur gör man?

En skönlitterär bok, en tidningsartikel och en informationstext har olika syften. Sammanhanget styr naturligtvis språket och framställningen även i en lättläst text. För alla lättlästa texter gäller dock att innehåll, språk och form bör anpassas för att resultatet ska bli så tillgängligt som möjligt. Om du följer råden nedan skriver du så att alla kan förstå.

Innehåll

 • Skriv till en tydlig mottagare. Vilka förkunskaper och referensramar har din läsare?
 • Använd informativa rubriker och underrubriker som berättar vad texten handlar om.
 • Ha en tydlig struktur. Skriv om ett ämne och följ en röd tråd.
 • Skildra händelseförlopp kronologiskt och presentera inte för många personer i din text.

Språk

 • Skriv konkret, till exempel buss och tåg hellre än kollektivtrafik. Använd enkla och gärna korta ord. Om ett svårare ord behövs bör det förklaras där det förekommer i texten.
 • Använd personliga pronomen som jag, du och hon hellre än man.
 • Använd aktiva satser, till exempel "Skolan anställde två lärare" hellre än "Två lärare anställdes av skolan".
 • Lägg till ett förklarande epitet framför namn eller termer som kan vara svåra. Skriv ”staden Madrid”, ”tidningen Filter” och ”sjukdomen skörbjugg”.
 • Skriv kort, men inte för kort. Väldigt koncentrerade texter kan vara svåra att förstå.
 • Växla mellan korta och lite längre meningar. På så sätt blir det ett bättre flyt i texten.
 • Bindeord som men, därför, alltså förtydligar samband och gör texten lättare att förstå.
 • Undvik inskjutna bisatser. Skriv "Flickan var hungrig, så hon åt en bulle" hellre än "Flickan, som var hungrig, åt en bulle".
 • Undvik metaforer och idiomatiska uttryck. Att något ”går sin gilla gång” eller ”drar ut på tiden” är svårt att tolka för många.
 • Undvik synonymer. Använd samma ord för samma sak.
 • Underlätta läsningen av siffror. Skriv till exempel 1 miljon hellre än 1 000 000 och hälften hellre än 50 %.
 • Undvik negationer – skriv hur det är, inte hur det inte är.

Form och bild

 • Välj ett vanligt typsnitt, till exempel Garamond, Baskerville eller Times. Många läsare föredrar antikva (bokstäver med serifer eller klackar) i löpande text.
 • Välj en större grad (gärna 12 till 14 punkters textstorlek) och ett tilltaget radavstånd (2 till 6 punkter större än normalt).
 • Ha generösa marginaler och få rader text per sida.
 • Ha korta rader. Lättlästa texter sätts ofta med frasanpassat radfall. Det betyder att raden bryts där det är en naturlig paus. Det innebär alltså att högermarginalen alltid är ojämn.
 • Ha blankrad mellan stycken.
 • Använd pratminus vid replik och blankrad före och efter repliken. Det gör att texten inte ser så kompakt ut.
 • Undvik att avstava ord.
 • Undvik att lägga färg eller mönster som bakgrund till texten.
 • Välj bilder som stöder och förklarar texten. Bilder både stöttar läsningen och ger paus. Välj helst enkla, rena bilder som inte kräver analys.