LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Anpassa webbplatsen

Webbplatsen är byggd för att vara så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt. Både för synskadade och för personer med andra funktionsnedsättningar. Vi har valt att inte ha en separat funktion för att anpassa webbplatsen. Du som besökare kan istället med hjälp av din webbläsare anpassa webbplatsens utseende. De anpassningar du gör i din webbläsare fungerar även på andra webbplatser som är utvecklade med fokus på tillgänglighet.

Anpassa textstorlek

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten på PC eller CMD-tangenten på Mac och snurra på mushjulet.

Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer. Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

Anpassa teckensnitt

I de flesta moderna webbläsare kan du själva välja vilket teckensnitt som ska användas på webbplatserna du besöker.

I Internet Explorer

Välj "Internetalternativ" på menyn "Verktyg".

I Firefox

Välj "Inställningar" på menyn "Verktyg". Klicka därefter på "Innehåll".

Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

Anpassa färger

I de flesta moderna webbläsare kan du själv påverka vilka färger som används på webbplatserna du besöker.

I Internet Explorer

Välj "Internetalternativ" på menyn "Verktyg".

I Firefox

Välj "Inställningar" på menyn "Verktyg". Klicka därefter på "Innehåll".

Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

Andra anpassningsmöjligheter

Flera webbläsare har en inbyggd zoom-funktion. Det gör det enkelt för dig att snabbt förstora eller förminska hela webbplatsen rent visuellt.

Du kan i en del webbläsare ställa in hur du vill att länkar ska hanteras, t.ex. om länkarna ska öppnas i nya fönster eller i nya flikar.