LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Välkommen till LL-förlaget

Lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna.

Våra böcker