LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Om lättläst

Lättlästa texter är anpassade för att läsare med lässvårigheter enklare ska kunna läsa och förstå information och litteratur.

Att kunna läsa litteratur och ta till sig information är en demokratisk rättighet. Läsare som är i behov av lättlästa texter kan ha problem med att avkoda text, koncentrera sig, förstå eller minnas. Läsaren kan också ha en kombination av dessa utmaningar. Termen lättläst är dock lite motsägelsefull, eftersom den som läser lättläst ofta inte tycker att några texter alls är lätta att läsa. För vissa läsare fungerar lättläst som en bro vidare mot annan litteratur. Andra läser lättläst hela livet.