Varför lättläst

För många människor är lättlästa böcker och texter det enda sättet att njuta av litteratur och ta del av information.

En del läsare kan ha svårt att förstå komplexa skeenden och svåra ord. Vissa har svårt att koncentrera sig eller att minnas och behöver anpassningar av text av den anledningen. Vissa läsare är nya för svenskan eller har svårt att avkoda språket.

Olika läsare har olika behov beroende på anledningen till den bristande läsförmågan. Vad som är lättläst bedöms alltid av läsaren.