Lättlästnivåer

När vi tar fram böcker definierar vi tidigt vilka de tänkta läsarna är. Som hjälp för att rätt bok ska nå rätt läsare delar vi in böckerna i tre olika nivåer baserade på språk, innehåll och form.

Nivå 1 är mest lättläst och komplexiteten av innehåll, språk och form ökar sedan i nivå 2 och 3. Vilken nivå boken är på går att se här på hemsidan, och i nya böcker står det även på bokens tryckortssida.

När rätt bok ska hitta rätt läsare är det förutom nivån även viktigt att se till läsarens intresse och förkunskaper – en bok på en till synes för svår nivå kan vara rätt om den matchar läsarens intressen!

Även andra lättlästförlag delar in sin utgivning i olika lättlästnivåer. Indelningen ser lite olika ut hos olika förlag.