LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Lättlästnivåer

De flesta förlag som ger ut lättlästa böcker delar in böckerna i olika lättlästnivåer. Hur lättlästnivåerna graderas och definieras skiljer sig mellan förlagen, men gemensamt är att nivåerna går från väldigt lätta texter till mer avancerade.

Det har länge funnits önskemål, inte minst från förmedlare, om nationella riktlinjer för lättlästnivåerna. Att nivåerna ska definieras på samma sätt av alla förlag. Det vore så mycket lättare att hitta rätt bok då! Men arbetet med att formulera gemensamma nivåer försvåras bland annat av att vi inte vet exakt vad som gör en text lätt att läsa. Många förmedlare, pedagoger och redaktörer har lång erfarenhet av och stor kompetens i lättlästa texter. Men ännu kan vi inte med säkerhet säga exakt vad det är som påverkar om en text är lätt att läsa eller inte.

Olika behov av lättläst

Vi vet heller inte på vilket sätt olika målgrupper i behov av lättläst har olika och kanske också delvis motstridiga krav på texter. En läsare som läser lättläst på grund av en intellektuell funktionsnedsättning har andra krav och förväntningar på en bok på den lättaste nivån än en läsare som håller på att lära sig svenska.

Trots osäkerheterna kring lättlästnivåerna vet vi att de används och uppskattas av både läsare och förmedlare.

Läs mer om LL-förlagets lättlästnivåer.

Läs gärna mer om övriga lättlästförlags nivåindelningar på deras webbplatser.