LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Att formge lättlästa böcker

Lättläst handlar inte bara om språk och innehåll. Det handlar även om form och bild. Tydlighet, luft och stöttande bilder förenklar läsningen.

Välj ett vanligt typsnitt

Välj ett vanligt typsnitt, som Arial, Garamond, Baskerville eller Times. Det viktigaste är att bokstäverna är lätta att identifiera. Om typsnittet är med eller utan klackar (serif eller sans serif) spelar mindre roll. Det är igenkänningen för läsaren som är det viktiga. För längre texter är läsare mer vana vid serifer. Sans serifer är vanligast i rubriker, kortare texter och texter på nätet. Undvik att kursivera hela stycken.

Använd större textstorlek

Välj en större textstorlek och större radavstånd än vad böcker brukar ha. Gärna 12 till 14 punkter. Välj ett tilltaget radavstånd, omkring 4 punkter större än teckenstorleken.

Luftig form och frasanpassat radfall

Vi på LL-förlaget använder oss av frasanpassat radfall. Det innebär att vi byter rad där det finns en naturlig paus i texten. Raderna är korta (inte mer än 55 tecken inklusive blanksteg) och högermarginalen är ojämn och utan avstavningar. Formgivningen ska vara luftig med breda marginaler. Våra böcker har korta stycken (oftast inte mer än sju rader) med blankrad mellan. Det ger läsaren möjlighet att pausa och gör det lättare att navigera i texten.

MTM har initierat en undersökning om hur läsare med intellektuell funktionsnedsättning respektive läsare som är nya för svenskan uppfattar lättlästa texter satta med frasanpassat radfall. Läs rapporten om frasanpassat radfall på mtm.se, (öppnas i nytt fönster)

Tydlighet genom rubriker, punktlistor och kontrast

Var generös med rubriker och mellanrubriker eftersom det gör informationen lättare att överblicka. Använd gärna punktlistor vid uppräkningar. God kontrast mellan text och bakgrund gör texten lätt att läsa för många. Svart text mot ett gultonat matt papper upplever många som skönast för ögat.

Konkreta bilder stöttar texten

Foton och illustrationer i lättläst ska stötta och förklara texten. De kan förtydliga innehållet för läsaren och ge en skön paus. Bilderna ska gärna vara konkreta. Undvik bilder som bara är dekorativa och sådana bilder som innehåller mycket information som inte finns i texten.