LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Våra lättlästnivåer

För att läsarna ska kunna hitta böcker som passar just deras läsnivå ger LL-förlaget ut böcker på tre olika lättlästnivåer.

Nivå 1, Lättast

De här böckerna innehåller endast lite text, ofta bara några meningar per sida. Ordvalet är enkelt, meningarna korta och fullständiga – vi skriver alltid ut hjälpverb och pronomen. De skönlitterära böckerna har i regel en eller två tydliga huvudpersoner. Fackböckerna behandlar ett konkret och avgränsat ämne. Böckerna har många bilder som bär en stor del av berättelsen. Ofta handlar de om vardagliga situationer som läsaren kan känna igen sig i.

Nivå 2, Lättare

Handlingen är enkel, väldisponerad och kronologisk. Ord och uttryck är välkända, meningarna korta. Det förekommer bisatser, men mest består texten av huvudsatser. Handlingen innehåller få karaktärer, och färre person- och miljöbeskrivningar än nivå 3. Kapitlen ska vara korta, ofta mellan tre och åtta sidor i den färdiga boken. Böckerna är ofta illustrerade, men bilderna kan vara färre och mindre redovisande än på nivå 1.

Nivå 3, Lätt

De skönlitterära böckerna kan vara lite längre, innehålla ovanligare ord och längre meningar än böckerna på nivå 1 och 2. Bisatser och bildspråk förekommer. Handlingen kan hoppa något i tid och rum och ha ett aningen större persongalleri. Faktaböckerna tar upp ämnen som kräver viss förförståelse men de är alltid illustrerade med bilder som stöttar texten.

Läs gärna våra andra tips för att hjälpa rätt bok att nå rätt läsare.