LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Tillgänglighet på LL-förlaget.se

Myndigheten för tillgängliga medier strävar efter att alla, oavsett behov och förutsättningar, ska kunna ta del av myndighetens webbplatser och appar. MTM arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna.

På denna sida beskriver vi vilka kända brister i tillgängligheten som finns och hur du kan kontakta oss om du upptäcker andra brister. 

Status 

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.  

Anmälan

Myndigheten för digital förvaltning ska se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta dem.

Här kan du anmäla problem med tillgänglighet:
Anmäl bristande tillgänglighet – Här kan du anmäla (öppnas i nytt fönster)

Kända brister i tillgängligheten

Provläsfunktionen

Provläsfunktionen har stora brister och fungerar inte alls eller dåligt för hjälpmedels- och tangentbordsanvändare. Provläsfunktionaliteten kräver större insats av andra eller att tredjepartsleverantörer förbättrar sin tjänst.

Så har vi testat tillgängligheten

En oberoende tillgänglighetsgranskning är gjort av Axess Lab den 6 oktober 2019. Rapporten går att läsa i sin helhet här(öppnas i nytt fönster). Därefter har MTM gjort självskattningar efterhand som vi gjort förändringar på ll-forlaget.se

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 2021-06-22.

Återkoppling 

Om du har frågor eller har upptäckt brister i tillgängligheten utöver de som redovisats här är du välkommen att kontakta oss. 

Telefon: 040 653 27 00
E-post: info@mtm.se

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för att kontrollera hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service efterlevs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar tillgängligheten på våra webbplatser och appar kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Följ den här länken för att göra en anmälan (öppnas i nytt fönster)