LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Handledningar

Vi har utvecklat handledningar till många av våra böcker. Handledningarna fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar. Du kan ladda ner dem kostnadsfritt under respektive bok eller på mtm.se.

Syftet med handledningarna är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texterna, dels att inspirera läsarna till eget skapande. Genom att reflektera och på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera läsglädje och läsförståelse.

Ta del av våra handledningar på mtm.se, (öppnas i nytt fönster).

Upplägg och innehåll

Handledningarna innehåller frågor att samtala om för att introducera boken för deltagarna, frågor till varje kapitel och därefter diskussionsfrågor som rör hela bokens innehåll.

De kan också innehålla skrivövningar, bildövningar, dramaövningar och fördjupningsfrågor för att arbeta vidare kreativt efter läsningen.

Välj om ni vill göra uppgifterna muntligt eller skriftligt eller både och. Plocka några av uppgifterna eller gör samtliga. Anpassa utifrån gruppens behov och önskemål.

De flesta av våra handledningar är framtagna av lärare och andra pedagoger.