LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Leo Tolstoj

Leo Tolstoj (egentligen Lev) var en rysk författare. Han skrev främst romaner och noveller, men senare i livet skrev han även pjäser och essäer. Hans mest kända verk är ”Anna Karenina” och ”Krig och fred”. Tolstoj var adlig men hyste en stark medkänsla med bönderna på sitt gods, och arbetade på många sätt för att förbättra deras ställning. Han deltog själv i det hårda arbetet tillsammans med bönderna, och klädde sig som dem, som en like.

Utgivning