LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Elsie Johansson

Elsie Johansson fick sitt stora genombrott med serien om arbetarflickan Nancy som växte upp på 30- och 40-talen: ”Glasfåglarna”, ”Mosippan” och ”Nancy”. Bland många andra böcker kan nämnas ”Näckrosträdet” och ”Sin ensamma kropp”. Hon har också skrivit flera diktsamlingar samt barn- och ungdomsböcker.

Utgivning