LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Thea Blixt

Thea Blixt började skriva korta och lätta kärleksromaner år 2018. Hon tyckte att det behövdes fler romantiska historier som riktar sig till vuxna, men med ett mycket enkelt språk. Böckerna tar avstamp i vardagen men handlar till stor del om att längta och drömma om något annat. De passar för de flesta läsare som behöver extra lätt svenska.

Thea Blixt är en pseudonym för en erfaren skribent och lättlästredaktör.

Utgivning