LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Anna Hansson

Anna Hansson är författare och lärare med stor erfarenhet av elever i behov av lättläst. Sedan 2015 skriver hon böcker på heltid – både barnböcker, lästräningsböcker och lättlästa böcker för vuxna. Anna Hansson fick 2019 Lärkanpriset för sina böcker för nybörjarläsare.

Utgivning