Martin Molin

Martin Molin är fil.dr i handikappvetenskap och professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet. Han forskar inom området samhällskunskap, socialt arbete och sociologi.

Utgivning