LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Martin Molin

Martin Molin är fil.dr i handikappvetenskap och professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet. Han forskar inom området samhällskunskap, socialt arbete och sociologi.

Utgivning