LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Emma Sorbring

Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap. Hon forskar inom området forskningsmiljöer, barn- och ungdomsvetenskap, buv, samhällsvetenskap och psykologi.

Utgivning