Elin Helander

Elin Helander är kognitionsvetare och har forskat inom kognitiv neurovetenskap på Karolinska institutet. Hon har grundat Dreams Institute som jobbar för ett ökat ekonomiskt välbefinnande, och föreläser om hjärnan, pengar och beslutsfattande. Elin Helander har tidigare skrivit "Lura hjärnan att spara".

Utgivning