LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Jenny Friman

Jenny Friman arbetar som kulturpedagog med personer med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter på Kulturcentrum Skåne. Hon har ett stort intresse för litteratur och genom sitt arbete i synnerhet lättläst sådan. I samarbete med Lunds stadsbibliotek startade Friman en lättläst bokcirkel 2013. Bokcirkelns kreativa arbete är grunden för Frimans bok “Bokcirkel i lättläst – Att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter” utgiven 2020.

Pressmaterial

Utgivning