LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Elin Wägner

Elin Wägner var författare, journalist och feminist, och en av kvinnorörelsens och fredsrörelsens främsta figurer. Hon var även ledamot i Svenska Akademien. Wägner är mest känd för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att ha varit med och grundat Rädda Barnen. Wägners skönlitterära böcker handlar om kvinnors rättigheter och rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor. Hennes bok Norrtullsligan finns bearbetad till lättläst.

Utgivning