LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Martin Engberg

Pressmaterial

Foto: Anna Svanberg
Foto: Anna Svanberg

Utgivning