LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Sarah Andersson och Lars Lindqvist

Sarah Andersson och Lars Lindqvist arbetar som lärare på en SFI-skola i Göteborg. De hade svårt att hitta lättläst skönlitteratur med djup till sina elever och började därför skriva själva. De försöker arbeta normkritiskt i sitt berättande så att den bredd som finns i samhället ska synas även i lättlästa skönlitterära böcker.

Foto: Carolin Freiholtz

Utgivning