LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Martin Schibbye

Martin Schibbye är journalistutbildad vid Stockholms universitet, där han även har studerat statsvetenskap och ekonomisk historia. Idag är han chefredaktör för reportagesajten Blankspot som har nominerats till Stora Journalistpriset för ambitionen att täcka världens och Sveriges vita fläckar. Hans senaste bok heter ”Jakten på Dawit” och där har Martin återvänt till Afrikas horn för att söka svar om kollegan Dawit Isaak.

Utgivning