LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Helena Eriksson Källgren

Helena E. Källgren är journalist, yogalärare, författare och teologistudent. Hon har studerat kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet och journalistik vid Poppius journalistskola.

Utgivning