LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Homeros

Homeros anses ha varit en grekisk skald som levde på 700-talet f.Kr. och då skapade de två mäktiga epos som la grunden för den västerländska litteraturen: ”Iliaden” och ”Odysséen”. Vissa forskare tror dock att Homeros inte var en enda person, utan ett samlingsnamn för många anonyma personer som alla bidrog till att författa verken.

Utgivning