Èmile Zola

Èmile Zola var dramatiker och författare. Han är bland annat känd för att skrivit flera romaner och andra litterära verk inom den litterära strömningen naturalismen.

Utgivning