LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Émile Zola

Èmile Zola var dramatiker och författare. Han är bland annat känd för att skrivit flera romaner och andra litterära verk inom den litterära strömningen naturalismen.

Utgivning