LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Torsten Bengtsson

Torsten Bengtsson är utbildad specialpedagog som under många år arbetat med elever som på ett eller annat sätt haft svårt att klara av sin skolgång. Han debuterade som författare 2002 och har sedan dess skrivit över hundra böcker på flera olika förlag – både barn- och ungdomsböcker, faktaböcker och läromedel. Hans mål är att hans böcker ska vara lätta att ta till sig utan att väja för svåra ämnen.

Utgivning