LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Agneta Slonawski

Agneta Slonawski debuterade 1985 med en bok om Saltholmens kallbad i Göteborg. Sedan dess har det blivit ytterligare sex böcker, varav tre på LL-förlaget. Den sista heter “Anna på Brännö” och tack vare den har hon haft många fina möten på olika bibliotek. Idag sysslar Agneta Slonawski även med biblioterapi och håller kurser i kreativt skrivande. Och – hon vinterbadar fortfarande.

Utgivning