LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Cecilia Davidsson

Cecilia Davidsson är författare och lärare i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon skriver noveller, romaner, barnböcker och lättlästa böcker. Hon har sitt ursprung i småländska Tolg, men är numera bosatt i Vaxholm. Cecilia har bearbetat ett tiotal böcker till lättläst, bland annat “Röda Rummet” av August Strindberg och “Utvandrarna” och “Invandrarna” av Vilhelm Moberg.

Utgivning