LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Maria O´Donnell

Maria O’Donnell har lång erfarenhet av att både skriva lättläst och lära andra att skriva lättläst, från tiden då hon arbetade på Centrum för lättläst. Hon har skrivit lättlästa faktaböcker som "Klimakteriet – en lättläst bok om något som kan vara svårt".

I hennes arbete är läsarens behov det viktigaste. Vad behöver läsaren veta? Hur ska läsaren kunna ta till sig informationen? I sitt arbete med lättlästa texter strävar hon efter att vara rak, ärlig och tydlig – men också personlig och underhållande.

Pressmaterial

Foto: Anna Svanberg
Foto: Anna Svanberg

Utgivning