LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Per Wahlöö

Per Wahlöö var författare, journalist och översättare. Han skrev böckerna om Martin Beck tillsammans med sin partner Maj Sjöwall. Böckerna är skrivna i en realistisk tradition som utgår från polisens arbete, och innehåller flera referenser till verkliga händelser som skedde i böckernas samtid. Flera av deras böcker finns bearbetade till lättläst.

Utgivning