LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Simonette Schwartz

Simonette Schwartz är lärare och författare. Hon har skrivit flera lättlästa böcker för ungdomar, bland annat "Saba sanningar och lögner" och "Bortgift". Foto: Jerker Nylén
Utgivning