LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Tony Samuelsson

Tony Samuelsson är författare och kulturjournalist. Han debuterade som författare 1989 med boken “Seymor”. Han författarskap knyter an till arbetarlitteraturen och år 2005 fick han Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris som ges ut till betydande arbetarförfattare. Förutom romaner har han också skrivit noveller och ungdomsböcker samt manus för film och tv.

Utgivning