Matteo Bandello

Matteo Bandello föddes 1485 i Italien. Han tvingades i landsflykt och blev så småningom biskop i Frankrike. Matteo skrev fler än 200 noveller och var en stor inspiration för bland annat Shakespeare.

Utgivning