LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Matteo Bandello

Matteo Bandello föddes 1485 i Italien. Han tvingades i landsflykt och blev så småningom biskop i Frankrike. Matteo skrev fler än 200 noveller och var en stor inspiration för bland annat Shakespeare.

Utgivning