LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Myndigheten för tillgängliga medier logotyp

LL-Förlaget är en del av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

August Strindberg

Johan August Strindberg föddes den 22 januari 1849 i Stockholm och dog den 14 maj 1912 i Stockholm. Han var dramatiker och bildkonstnär. Strindberg räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. I andra länder är han främst känd för sina pjäser. Strindberg var alltid omdiskuterad och ofta indragen i olika konflikter. Bland hans böcker finns ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som klassiker inom svensk litteratur.

Utgivning