Tillgänglighet för LL-förlaget.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ll-forlaget.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ll-forlaget.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt ett dygn (arbetsdagar).

Kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till: webb@mtm.se
Telefon: 040-653 27 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Myndigheten för digital förvaltning, extern webbplats (öppnas i nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenligt med lagkraven

Problem för dig som navigerar med tangentbord
- Fokusmarkering är otydlig på vissa knappar och länkar.
Lösning: Det är ett pågående arbete under 2020 att förbättra så att alla objekt på webbsidan har en tydlig fokusmarkering.

Problem för dig som använder skärmläsare
- Alt-texterna brister på bokomslag och i varukorgen.
Lösning: Det är ett pågående arbete att förbättra detta och att det ska vara klart senast den 23 september 2020.

Övergripande tillgänglighetsproblem
- Provläsfunktionen har stora brister och fungerar inte alls eller dåligt för hjälpmedels- och tangentbordsanvändare.

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för tillgängliga medier åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Provläsfunktionaliteten kräver större insats av andra eller att tredjepartsleverantörer förbättrar sin tjänst.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab, extern webbplats (öppnas i nytt fönster) har gjort en oberoende granskning av ll-forlaget.se.

Senaste bedömningen gjordes 6 oktober 2019

Granskningsrapport översikt, extern länk (öppnas i nytt fönster)

Granskningsmetod, extern länk (öppnas i nytt fönster)

Webbplatsen publicerades 22 april 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 februari 2020.