Vi jobbar på LL-förlaget

Hanna Larsson

Chef för LL-förlaget

Andreas Palmaer

Förlagsredaktör

Erika Larsson

Redaktionsansvarig

Oscar Degard

Redaktör och redaktionskoordinator

Maria Ramdén

Förläggare