Vi jobbar på LL-förlaget

Andreas Palmaer

Förlagsredaktör

Maria Ramdén

Förläggare

Sarah Linton

Redaktör

Casandra Roslund

Redaktionskoordinator