Manus till förlaget

Vi tar emot manus såväl som bokidéer och önskemål/synpunkter.

Mejla dina förslag till manus@mtm.se