Formgivningen i våra böcker

För att locka ovana läsare till läsning är det viktigt med en genomtänkt och inbjudande formgivning. Nedan har tar vi upp några saker som kan vara bra att tänka på.

För att förenkla läsningen används vänsterställd text och ojämn högermarginal, med ett så kallat frasanpassat radfall. Det innebär att raden bryts där det är naturligt att göra paus. Vi delar upp texten i kortare stycken med blankrad mellan.

Vid repliker använder vi pratminus och blankrad före och efter repliken. Det gör att texten inte ser så kompakt ut. Vi använder en något större grad än normalt men den får inte vara för stor, då blir det svårläst.

I val av typsnitt och layout gäller samma principer som vid all formgivning, men med extra fokus på läsbarhet, och på att skapa en följsam rytm i upplägget. Då blir innehållet lättare att ta in.

Sida från Lysande Utsikter av Charles Dickens

pippin.JPG