Det här är LL-förlaget

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna och unga vuxna. För många av våra läsare är lättlästa böcker en väg in i litteraturens värld och ett sätt att vara delaktiga i samhället.

Vår ambition är att alla ska kunna ta del av litteratur, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vi ger ut nyskrivna böcker, återberättade klassiker och återberättad samtida litteratur, totalt ungefär tjugofem titlar per år.

Vilka är våra läsare?

• Personer med dyslexi
• Ovana läsare
• Vuxna som håller på att lära sig svenska
• Personer med intellektuell funktionsnedsättning
• Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Äldre med demens

Olika läsare har olika behov

Det finns lika många olika sorters läsare som det finns böcker. Därför är det svårt att dela upp läsare i kategorier. För att locka så många som möjligt till läsning försöker vi ändå att anpassa böckerna på olika vis.

En del läsare kan ha svårt att förstå komplexa skeenden och behöver därför böcker med en enkel och vardaglig handling. Andra har inga problem att ta in svårare ämnen men har svårt att avkoda själva språket. De personer som har svårt att koncentrera sig eller att minnas behöver korta avslutade berättelser eller kapitel.

När vi tar fram böcker definierar vi tidigt vilka de tänkta läsarna är, och som en ytterligare hjälp delar vi in böckerna i tre nivåer – 3 Lätt, 2 Lättare och 1 Lättast.

Läs mer om vår utgivning

Läs mer om våra språknivåer och hur vi arbetar med språket

Återberättade böcker

Formgivningen i våra böcker

Bilder i lättlästa böcker

Att skriva lättläst - våra bästa tips

Manus till förlaget

Material att beställa

Ladda hem bokomslag och författarporträtt från vår bildbank (öppnas i nytt fönster)