Bilder i lättlästa böcker

Vi använder ofta bilder i våra böcker, speciellt på den enklaste nivån, nivå ett

En bild i en faktabok förklarar och ger konkretion åt avsnitt med mycket information. I en skönlitterär text hjälper illustrationer till att bygga karaktärer, förmedla stämningar och ge associationer. Många av våra läsare behöver bilder som vilopauser, där man kan stanna upp och fundera lite.

Samma sak gäller för bild som för text: Vissa läsare har svårt att tolka metaforer och symboler och behöver enkla och rena bilder. Andra läsare har ingen svårighet att tolka mer komplicerade illustrationer eller foton.

Erfarenhet visar att det ofta går bra att använda ett mer komplicerat bildmaterial även till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det viktigaste är att veta vilka läsare vi vänder oss till.

mello_biljd.JPG
Ur boken Funkisfestivalen