Att skriva lättläst

LL-förlaget har lång erfarenhet av göra texter lättlästa och tillgängliga. Här har vi samlat våra bästa tips till dig som vill skriva lättläst.

• Skriv konkret. Välj enkla ord, aktiva verb och du, han, hon, hen, istället för man.

• Använd huvudsatser men variera med sambandsord och bisatser där det behövs, för att göra läsningen varierad. Använd omväxlande långa och korta meningar.

• Tänk på att läsaren lätt kan snubbla om texten har många småord staplade i följd, speciellt om de grafiskt liknar varandra.

• Det kan bli svårt om en person eller ett föremål benämns på flera olika sätt. Till exempel stugan, huset, torpet, det lilla rucklet och så vidare.

• Skriv inte för långt, men utelämna inte så mycket att det uppstår luckor. Det är viktigt med tydliga orsakssamband. Jämför "Det är varmt och solen skiner. Jag tar min tunna jacka." med "Det är varmt och solen skiner, därför tar jag min tunna jacka." Bindeordet "därför" gör sambandet tydligt.

• Var sparsam med metaforer då dessa kan vara svåra att förstå. Konkreta liknelser fungerar bättre.

• En rak handling är lättare att följa än en berättelse med många hopp i tid och rum. En bok med många karaktärer kan bli krånglig.

• Det är viktigt att inte slå an en barnslig ton i lättlästa böcker för vuxna, tänk därför igenom ordval och ton en extra gång.

• Ett bra sätt att få veta om en text fungerar är att läsa den högt. Då hör du om rytmen i texten flyter.

• Måste du använda ett svårare ord eller en fackterm, ge då kontextuella ledtrådar eller tydliggör med hjälp av synonymer. Så här förklarar Niklas Darke konfirmation i Mitt liv som hund:

Snart var det sommar i Småland igen.
Det bestämdes att jag skulle bli konfirmerad.
Tillsammans med andra barn i trakten
skulle jag åka till kyrkan varje dag
och lära mig det som stod i Bibeln.
Det var ett steg på väg