Att skriva lättläst

LL-förlaget har lång erfarenhet av göra texter lättlästa och tillgängliga. Här har vi samlat våra bästa tips till dig som vill skriva lättläst.

• Skriv konkret. Välj enkla ord, aktiva verb och du, han, hon, hen, istället för man.

• Använd huvudsatser men variera med sambandsord och bisatser där det behövs, för att göra läsningen varierad. Använd omväxlande långa och korta meningar.

• Tänk på att läsaren lätt kan snubbla om texten har många småord staplade i följd, speciellt om de grafiskt liknar varandra.

• Det kan bli svårt om en person eller ett föremål benämns på flera olika sätt. Till exempel stugan, huset, torpet, det lilla rucklet och så vidare.

• Skriv inte för långt, men utelämna inte så mycket att det uppstår luckor. Det är viktigt med tydliga orsakssamband.
Utan bindeord:
Det är varmt och solen skiner. Jag tar min tunna jacka.
Med bindeord:
Det är varmt och solen skiner, därför tar jag min tunna jacka.

• Var sparsam med metaforer då dessa kan vara svåra att förstå. Konkreta liknelser fungerar bättre.

• En rak handling är lättare att följa än en berättelse med många hopp i tid och rum. En bok med många karaktärer kan bli krånglig.

• Det är viktigt att inte slå an en barnslig ton i lättlästa böcker för vuxna, tänk därför igenom ordval och ton en extra gång.

• Ett bra sätt att få veta om en text fungerar är att läsa den högt. Då hör du om rytmen i texten flyter.

• Måste du använda ett svårare ord eller en fackterm, ge då kontextuella ledtrådar eller tydliggör med hjälp av synonymer. Så här förklarar Niklas Darke konfirmation i Mitt liv som hund:

Snart var det sommar i Småland igen.
Det bestämdes att jag skulle bli konfirmerad.
Tillsammans med andra barn i trakten
skulle jag åka till kyrkan varje dag
och lära mig det som stod i Bibeln.
Det var ett steg på väg