Fem frågor till Moa Candil

Moa Candil är författare till boken "Det är vi som bestämmer! Så funkar demokrati". Tidningen Läsliv har ställt fem frågor om boksläppet och om demokrati.

Det Ar Vi Som Bestammer Sa Funkar Demokrati Moa Candil Mtm Ll Forlaget Lattlast
Författaren och journalisten Moa Candil. Foto: Zanna Chanel Nordqvist

Varför behövs en lättläst bok om demokrati?

– Det är lätt att tänka att demokrati är något självklart som alltid kommer att finnas. Så är det inte. Demokratin kan alltid bli bättre men tyvärr också sämre. Därför är det viktigt att prata om varför vi har demokrati och hur den fungerar. Och det är viktigt att prata om det på ett sätt som alla kan förstå. Demokratin är ju till för alla!

Vad har varit största utmaningen med att skriva lättläst om ett sådant komplext ämne?

– Att inte ducka för de svåra frågorna. Det är jätteviktigt för mig. Vi måste kunna prata om till exempel hot mot demokratin på ett begripligt sätt.

Du ger ut boken i två olika nivåer, lättläst 1 och 3. Vem riktar sig din bok till?

– Vi tror att böckerna passar olika läsare. Nivå 1 har väldigt korta texter och ska vara så enkel som möjlig. Nivå 3-boken har längre och lite mer djuplodande texter, men fortfarande på lätt svenska. Jag tänker mig flera läsargrupper. Människor som är nya i Sverige. Personer med funktionsvariationer som gör att de behöver lättlästa texter. Ungdomar. Grupperna som behöver lättläst är samma grupper som deltar minst i demokratin i dag. De grupperna röstar till exempel mer sällan än andra. Därför är det extra viktigt att skriva om demokrati och politik för dem.

Vad hoppas du att man som läsare tar med sig från boken?

– Att demokratin är till för dig! Vi har inte demokrati för att det låter bra eller för att skapa jobb till politiker. Vi har demokrati för att alla ska få säga vad de tycker och vara med och bestämma. Förhoppningsvis får läsaren med sig några verktyg för att göra sin röst hörd.

Vad skulle du säga är den största utmaningen för demokratin i dag?

– Just nu finns det politiska krafter i flera länder som vill minska demokratin. Därför måste alla som tror på de demokratiska värdena vara beredda att försvara dom. Lika viktigt är att göra demokratin tillgänglig för fler. Till exempel tycker jag att alla politiker ska öva på att prata så att folk förstår!

Text: Sofia Alsterhag

Köp boken på lättläst nivå 1
Köp boken på lättläst nivå 3