Petra Thorgren

Petra Thorgren arbetar på en gruppbostad och är konstnär. Hon är författare till LL-romanen “En krossad vas och sju andra berättelser” och publicerad i antologin “Världen vi lämnar”. Petra Thorgren skriver om sådant hon tycker är spännande och om sådant hon undrar över. Känslor till exempel, var kommer de ifrån? Och vem har bestämt vad man får och inte får göra?

Utgivning