Mats Wänblad

Mats Wänblad debuterade som författare 1996 med böcker på tre olika förlag samtidigt. Ungefär så har det fortsatt sedan dess. De flesta av hans böcker är riktade till barn och ungdomar. Wänblad har översatt både böcker och filmer och även återberättat böcker till lättläst. Utöver skrivandet föreläser han om berättelser och deras uppbyggnad, vägleder andra skribenter i deras skrivande och gör författarbesök i skolor. Bland annat.

Utgivning