Vi arbetar på LL-förlaget

Hanna Larsson, chef för LL-förlaget
hanna.larsson@mtm.se

Jenny Larsson, utgivnings- och rättighetsansvarig
jenny.larsson@mtm.se

Erika Larsson, redaktionsansvarig
erika.larsson@mtm.se

Andreas Palmaer, förlagsredaktör
andreas.palmaer@mtm.se

Oskar Degard,redaktör och redaktionskoordinator
oscar.degard@mtm.se

Vill du skicka oss ett lättläst manus?
På grund av kommande utlokalisering tar vi förnärvarande inte emot några manus.

OBS! Du beställer inte böcker direkt av oss på förlaget.
Ta kontakt med Sofia Ehleskog om du önskar recensionsex av någon bok.
sofia.ehleskog@mtm.se

Utgivnings- och rättighetsansvarig

Dela på Internet: