Vad är lättlästa böcker?

LL-förlaget - lättare att läsa

Läs om våra olika nivåer
LL-förlagets författare

LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Varje år ger vi ut cirka 30 nya böcker. Det är en bred utgivning med både skönlitteratur och faktaböcker. Vi vill ge våra läsare tillgång till bra berättelser och aktuella ämnen. Vi arbetar medvetet med innehåll, språk, bild och form för att göra boken lättläst och tillgänglig.

En lättläst bok från LL-förlaget har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att bli färglöst. Böckerna är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild.

LL-förlaget erbjuder flera nivåer

Böckerna från LL-förlaget är alltid lättlästa men inom utgivningen finns olika nivåer som betecknar hur lätt framställningen är. Vi tre har nivåer:

Lätt = 3

3) De skönlitterära böckerna är tjockare kapitelböcker med längre meningar och ovanligare ord. Bisatser och bildspråk förekommer. Handlingen kan hoppa i tid och rum och ha ett större persongalleri. Fackböckerna tar upp ämnen som kräver viss förförståelse men de är alltid illustrerade så att bilden stöder texten.

Lättare = 2

2) Handlingen är enkel och väl disponerad, ord och uttryck är välkända, meningarna korta. Böckerna är oftast illustrerade men pocketböcker och klassiker kan sakna illustrationer.

Lättast = 1

1) Här finns böckerna där bilder är det som bär berättelsen. Mycket lite text med enkla meningar och korta rader. Lätta kapitelböcker där handlingen utspelas i vardaglig miljö och har få personer. Ordvalet är enkelt, meningarna korta. Böckerna har alltid många illustrationer.

LL-förlagets författare

LL-förlaget arbetar som ett vanligt förlag: vi får in förslag till böcker och ibland har vi egna idéer som vi ber en författare att utgå ifrån. Utvärderingsgrupper från de olika målgrupperna kommer också med förslag.

De flesta författare skriver direkt på lättläst svenska. En del av dem återberättar världsberömda berättelser på ett enkelt språk. Fackböckerna skrivs av både journalister och författare i samarbete med fotografer och illustratörer.

Vill du skriva en LL-bok?

På grund av kommande utlokalisering tar vi förnärvarande inte emot några manus.

 

 

Dela på Internet: